CSL: Moduły

Moduły merytoryczne

Moduł 4 Mapowanie procesów

Moduł pozwalający na zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie budowy mapy procesu w środowisku produkcyjnym lub usługowym jako praktycznej metody diagnozy stanu obecnego organizacji

Zobacz szczegóły