CSL: MODUŁ 1
Skrzynka narzędziowa

MODUŁ 1 Skrzynka narzędziowa Lean Manufacturing

Opis modułu

Szkolenie warsztatowe na bazie gry symulacyjnej, która umożliwia uczestnikom zapoznanie się z narzędziami Lean oraz mechanizmami ich wdrażania, a także obserwację przyczyn i korzyści wprowadzenia zmian w symulowanym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Jakie poznasz narzędzia?​

Co zyskasz?​

Spodobał Ci się moduł?