CKL: FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Dla wszystkich managerów i specjalistów z firm produkcyjnych, usługowych i logistycznych, którzy są lub będą odpowiedzialni za przygotowanie organizacji do transformacji lean. Nie tylko dla liderów odpowiedzialnych za optymalizację procesów, ale również pracowników działów wspierających wdrożenia (np. managerów i specjalistów HR, inżynierów procesów).

  • Obecność na minimum 80% 4-godzinnych sesji online live (8 z 10 sesji). Z sesji, na których nie będziesz mógł być obecny (max 3 sesje), otrzymasz materiały do samodzielnego zapoznania się z ich treścią.
  • Zaprojektowanie mapy drogowej dla realizowanej lub planowanej transformacji lean. W tym celu otrzymasz też indywidualne wsparcie eksperta LeanQ Team (4 godziny konsultacji online). Road map będziesz mógł przygotować w trakcie trwania kursu lub do 30 dni po jego zakończeniu.

Program trwa 3 miesiące. Składa się z 10 sesji online co tydzień po 4 godziny każda. Kurs nie przewiduje prac domowych między sesjami. Po sesjach będziesz otrzymywał materiały dodatkowe do wykorzystania, gdybyś chciał zgłębić omawiany wcześniej temat. Aby otrzymać certyfikat, w trakcie kursu lub do 30 dni po jego zakończeniu zaprojektujesz – z indywidualnym wsparciem naszych ekspertów – mapę drogową dla realizowanej lub planowanej transformacji lean.

Nie. Nie musisz mieć wcześniejszego doświadczenia z zakresu lean. To właśnie podczas kursu będziemy wskazywać potencjalne obszary do uzupełnienia wiedzy „leanowej”. I pomożemy Ci w tym zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności:

  • Po każdej sesji otrzymasz dodatkowe materiały (artykuły, arkusze, szablony), dzięki którym będziesz mógł poszerzyć samodzielnie wiedzę z zakresu zrealizowanej sesji.
  • Możesz skorzystać ze szkoleń LeanQ Team, rozwijających umiejętności wykorzystania poszczególnych metod i narzędzi lean (online i stacjonarnych) z 50 % rabatem do 30.06.2024.

Tak. Sesje online nie są wykładami prelegentów, ale modułami zawierającymi ćwiczenia, dyskusje i dużą interakcję między uczestnikami. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma indywidualne wsparcie trenerów LeanQ Team do uzyskania certyfikatu. Z tych powodów jest ograniczony limit miejsc na kursie. O przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

  • Dla pierwszych 5 osób dodatkowy rabat – taniej o 33% wartości kursu
  • Niższa cena o 20% przy rejestracji i opłaceniu kursu do 15.09.2023
  • Rabat 50% ceny na warsztaty otwarte (online i stacjonarne) rozwijające umiejętności wdrażania poszczególnych metod i narzędzi lean do wykorzystania przez uczestnika kursu do 30.06.2024

Najczęściej firmy uznają potrzebę tych kompetencji, gdy przymierzają się do transformacji lean. Tymczasem Koordynator Lean, to funkcja niezbędna nie tylko na początku przygody z lean, ale na każdym etapie zmiany. Tak więc potrzebna również w organizacjach, gdzie strategia lean jest już rozwijana od lat. Bo ciągłe doskonalenie to nie projekt, ale proces. którym stale trzeba zarządzać.

W dużym uproszczeniu Lider Lean zarządza swoim zespołem pracowników w ramach realizacji zadań, związanych z kultura lean. Ekspert Lean to doświadczony „wdrożeniowiec” mający kompetencje usprawniania procesów oraz prowadzenia warsztatów wdrożeniowych z zastosowania metod i narzędzi lean. Jego rolą jest m. in. pomoc i wspieranie Liderów Lean. Koordynator Lean jest współtwórcą całej transformacji lean – wspomaga managerów w realizacji ich celów, współtworzy plan doskonalenia oraz koordynuje wdrożenie i monitoruje jego wyniki.

Może być to zarówno oddzielne stanowisko w organizacji, jak i dodatkowa funkcja dla pracownika. Będzie to zależało od wielkości i struktury firmy. W niedużych firmach najczęściej funkcja koordynatora lean jest dodatkowym zadaniem dla istniejącego już stanowiska, w firmach dużych może to być nowe stanowisko – szczególnie w organizacjach o rozproszonej i wielooddziałowej strukturze.

Koordynatorem Lean może być zarówno pracownik w strukturze firmy na poziomie specjalisty, kierownika średniego szczebla jak i managera. Najistotniejsze, by miał wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie transformacji lean. Rolą Koordynatora Lean nie jest samodzielne decydowanie i wyznaczanie zadań szefom zespołów i działów, ale ich wspieranie w realizacji celów, związanych z ciągłym doskonaleniem.

Tak, można to zrobić wewnątrz swojej organizacji w ramach planowanej lub trwającej transformacji lean. Polecamy „szyty na miarę” potrzeb konkretnych firm wewnętrzny program rozwojowy Certyfikowane Kompetencje Lean