CSL: MODUŁ 5
Mapowanie procesów produkcyjnych

MODUŁ 5 Mapowanie procesów produkcyjnych

Opis modułu

Szkolenie warsztatowe pozwalające na zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie budowy mapy procesu w środowisku produkcyjnym, jako praktycznej metody diagnozy stanu obecnego organizacji:

Jakie poznasz narzędzia?​

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?