CKL: MODUŁ 5
Mapa drogowa doskonalenia organizacji

MODUŁ 5 Mapa drogowa doskonalenia organizacji

Opis modułu

Moduł pozwalający na zbudowanie podstawowych umiejętności w zakresie budowy mapy drogowej zmian w organizacji oraz przygotowania komunikacji zmiany, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?