CKL: MODUŁ 4
Dobór narzędzi i metod lean

MODUŁ 4 Dobór narzędzi i metod lean

Opis modułu

Moduł rozwijający umiejętności wyboru narzędzi lean do wyzwań w obszarach systemu zarządzania, rozwoju kompetencji, procesów wytwórczych, logistycznych i usługowych, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?