CKL: MODUŁ 6
Angażowanie i wspieranie liderów zmiany

MODUŁ 6 Angażowanie i wspieranie liderów zmiany

Opis modułu

Moduł poświęcony metodom i narzędziom wspierania liderów zmiany, zarówno na poziomie menedżerów, jaki i liderów niższego szczebla, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?