CKL: MODUŁ 12
Utrwalanie wdrażanych zmian

MODUŁ 12 Utrwalanie wdrażanych zmian

Opis modułu

Moduł służący prezentacji i wymianie doświadczeń dotyczących narzędzi zapewnienia trwałości wdrażanych zmian, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?