CKL: MODUŁ 9
Motywowanie pracowników do eliminacji marnotrawstwa

MODUŁ 9 Motywowanie pracowników do eliminacji marnotrawstwa

Opis modułu

Moduł prezentujący sposób wdrożenia narzędzi 5S i problem solving, służących zaangażowaniu pracowników w eliminację marnotrawstwa, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?