CKL: MODUŁ 1
Kultura Lean

MODUŁ 1 Kultura Lean

Opis modułu

Moduł poświęcony objaśnieniu, na czym jest lean i w jaki sposób wpływa na sposób zarządzania i funkcjonowania organizacji, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?