CKL: MODUŁ 2
Budowa programu rozwoju lean w organizacji

MODUŁ 2 Budowa programu rozwoju lean w organizacji

Opis modułu

Moduł określający najważniejsze czynniki sukcesu programu lean ioraz odpowiedzialność zadań Koordynatora Lean w organizacji, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?