Joanna Czerska

Prezes zarządu, dyrektor merytoryczny i konsultant

Arkadiusz Tałałaj

Konsultant i project manager

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i project manager

Łukasz Serafinowski

Konsultant i project manager

Piotr Bielawski

Konsultant i trener

Andrzej Biziuk

Wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający i konsultant

Dariusz Suchłabowicz

Konsultant i trener

Anna Worsztynowicz

Konsultant i coach

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i project manager

Łukasz Serafinowski

Konsultant i project manager