CKL: MODUŁ 9
Angażowanie zespołu do rozwiązywania problemów

MODUŁ 9 Angażowanie zespołu do rozwiązywania problemów

Opis modułu

Moduł omawiający rolę wybranych metod (wizualne zarządzanie wynikami i program pomysłów pracowniczych) w procesie angażowania pracowników w zmiany, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?