CKL: MODUŁ 8
Zarządzanie postępem prac wdrożeniowych

MODUŁ 8 Zarządzanie postępem prac wdrożeniowych

Opis modułu

Moduł służący doświadczalnemu poznaniu zasad zarządzania postępem prac wdrożeniowych, zgodnie z naszą autorską metodą ScrumLean®, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?