CKL: MODUŁ 7
Zarządzanie postępem i wynikami finansowymi projektów doskonalących

MODUŁ 7 Zarządzanie postępem i wynikami finansowymi projektów doskonalących

Opis modułu

Moduł służący doświadczalnemu poznaniu zasad zarządzania postępem wdrożeń, zgodnie z naszą autorską metodą ScrumLean® oraz wynikom finansowym działań doskonalących, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?