CKL: MODUŁ 7
Komunikacja zmiany i wspieranie liderów zmiany

MODUŁ 7 Komunikacja zmiany i wspieranie liderów zmiany

Opis modułu

Moduł poświęcony zasadom budowy planu komunikacji i narzędziom, które warto wykorzystać w toku jego przygotowania​ oraz poznaniu metod wspierania liderów zmiany, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?