CKL: MODUŁ 6
Mapa drogowa doskonalenia organizacji

MODUŁ 6 Mapa drogowa doskonalenia organizacji

Opis modułu

Moduł pozwalający na zbudowanie podstawowych umiejętności w zakresie budowy mapy drogowej zmian w organizacji w 3 perspektywach: system zarządzania, kompetencje zespołu i procesy, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?