CSL: MODUŁ 4
Mapowanie procesów

MODUŁ 4 Mapowanie procesów

Uczestnicy kursu wybierają jeden z tematów modułu 4. Do wyboru jest: Mapowanie procesów usługowych lub Mapowanie procesów produkcyjnych. 

Mapowanie procesów usługowych - Opis modułu

Moduł w sposób praktyczny prezentujący metodę mapowania procesów usługowych, administracyjnych i biurowych:

Jakie poznasz narzędzia?​

Co zyskasz?

Mapowanie procesów produkcyjnych - Opis modułu

Moduł pozwalający na zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie budowy mapy procesu w środowisku produkcyjnym, jako praktycznej metody diagnozy stanu obecnego organizacji:

Jakie poznasz narzędzia?​

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?