CKL: MODUŁ 4
Diagnoza potrzeb rozwoju organizacji

MODUŁ 4 Diagnoza potrzeb rozwoju organizacji

Opis modułu

Moduł służący przełożeniu celów strategicznych na diagnozę potrzeb rozwoju organizacji w perspektywach: system zarządzania, kompetencje zespołu i procesy, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?