CSL: MODUŁ 3
Standaryzacja pracy

MODUŁ 3 Standaryzacja pracy i rozwój pracowników metodą TWI

Opis modułu

Moduł, w którym zapoznajemy uczestników z najbardziej skuteczną metodą szybkiego szkolenia pracowników do wykonywania nowej pracy i zadań:

Jakie poznasz narzędzia?​

Co zyskasz?​

Spodobał Ci się moduł?