CSL: MODUŁ 3
Standaryzacja pracy

MODUŁ 3 Standaryzacja pracy

Opis modułu

Moduł, w którym przedstawimy zasady wdrażania ciągłego przepływu w całym procesie wytwórczym, skutkującym redukcją zapasów i skróceniem czasu realizacji zlecenia:

Jakie poznasz narzędzia?​

Co zyskasz?​

Spodobał Ci się moduł?