CKL: MODUŁ 3
Kluczowe czynniki sukcesu

MODUŁ 3 Kluczowe czynniki sukcesu

Opis modułu

Moduł określający najważniejsze czynniki sukcesu programu lean i rolę jego powiązania z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?