CKL: MODUŁ 2
Rola Koordynatora Lean

MODUŁ 2 Rola Koordynatora Lean

Opis modułu

Moduł służący określeniu odpowiedzialności zadań Koordynatora Lean w organizacji oraz w zespole ds. budowy kultury organizacyjnej lean, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?