CSL: MODUŁ 2
Metody rozwiązywania problemów

MODUŁ 2 Metody rozwiązywania problemów

Opis modułu

Moduł skupiony na rozwijaniu umiejętności posługiwania się poszczególnymi narzędziami, składającymi się na systemowe rozwiazywanie problemów:

Jakie poznasz narzędzia?​

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?