CKL: MODUŁ 11
Kalkulacje finansowe dla projektów doskonalących

MODUŁ 11 Kalkulacje finansowe dla projektów doskonalących

Opis modułu

Moduł poświęcony opracowaniu kalkulacji realnych efektów finansowych dla wybranych pomysłów na działania doskonalące, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?