CKL: MODUŁ 10
Utrwalanie wdrażanych zmian w organizacji

MODUŁ 10 Utrwalanie wdrażanych zmian w organizacji

Opis modułu

Moduł służący prezentacji i wymianie doświadczeń dotyczących narzędzi zapewnienia trwałości wdrażanych zmian, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?