CKL: MODUŁ 10
Angażowanie i wspieranie liderów zmiany

MODUŁ 10 Angażowanie i wspieranie liderów zmiany

Opis modułu

Moduł poświęcony metodom i narzędziom wspierania liderów zmiany, zarówno na poziomie managerów, jaki i niższego szczebla, podczas którego będą omówione zagadnienia:

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?