CSL: MODUŁ 1
Identyfikacja i eliminowanie marnotrawstw

MODUŁ 1 Identyfikacja i eliminowanie marnotrawstw

Opis modułu

Moduł przygotowujący uczestników do przeprowadzania szybkich akcji doskonalących oraz warsztatów innowacyjnych, obniżających koszty funkcjonowania firmy oraz skutecznego utrwalenia wypracowanych rozwiązań i standardów:

Jakie poznasz narzędzia?

Co zyskasz?

Spodobał Ci się moduł?