CSL: FAQ_online

Jesteś tutaj:

Najczęściej zadawane pytania

Dla wszystkich specjalistów z firm produkcyjnych, usługowych i logistycznych, którzy są lub będą odpowiedzialni za wdrożenia metod i narzędzi w ramach transformacji lean. Dla liderów odpowiedzialnych za optymalizację procesów oraz angażowanie i motywowanie pracowników do ciągłego doskonalenia.

  • Obecność na minimum 80% 6-godzinnych 2-dniowych warsztatów online live (4 z 5 szkoleń). Z sesji, na których nie będziesz mógł być obecny (max 1 sesja), otrzymasz materiały do samodzielnego zapoznania się z ich treścią.
  • Zmapowanie wybranego procesu Twojej organizacji, w celu wyeliminowania marnotrawstw lub zaprojektowanie tablicy wizualnego zarządzania do angażowania współpracowników do wspólnego rozwiązywania problemów. W tym celu otrzymasz też indywidualne wsparcie eksperta LeanQ Team (4 godziny konsultacji online). Mapę lub tablicę będziesz mógł przygotować w trakcie trwania programu lub do 30 dni po jego zakończeniu.

Program trwa 2 miesiące. Składa się z pięciu 2-dniowych warsztatów online co 2 tygodnie. Kurs nie przewiduje prac domowych między sesjami. Po szkoleniach będziesz otrzymywał materiały dodatkowe do wykorzystania, gdybyś chciał zgłębić omawiany wcześniej temat. Aby otrzymać certyfikat, w trakcie kursu lub do 30 dni po jego zakończeniu, zaprojektujesz – z indywidualnym wsparciem naszych ekspertów – mapę wybranego procesu lub tablice wizualnego zarządzania wynikami.

Nie. Nie musisz mieć wcześniejszego doświadczenia z zakresu lean. To właśnie podczas kursu będziemy wskazywać potencjalne obszary do uzupełnienia wiedzy „leanowej”. I pomożemy Ci w tym zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności:

  • Po każdej sesji otrzymasz dodatkowe materiały (artykuły, arkusze), dzięki którym będziesz mógł poszerzyć samodzielnie wiedzę z zakresu zrealizowanej sesji.
  • Przygotowaliśmy plan dodatkowych warsztatów otwartych (online i stacjonarnie) na rok 2022 spójny z programem Certyfikowanego Specjalisty Lean, rozwijający umiejętności wykorzystania poszczególnych metod i narzędzi lean. 

Tak. Sesje online nie są wykładami prelegentów, ale modułami zawierającymi ćwiczenia, dyskusje i dużą interakcję między uczestnikami. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma indywidualne wsparcie trenerów LeanQ Team do uzyskania certyfikatu. Z tych powodów jest ograniczony limit miejsc, tak, by uczestnicy mogli pracować jak najwięcej w formie warsztatowej. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest stworzenie dodatkowych grup szkoleniowych.

  • Niższa cena o 20% przy rejestracji i opłaceniu kursu do 18.12.2021.

Specjalista Lean, to funkcja lub stanowisko niezbędne nie tylko na początku przygody z lean, ale na każdym etapie zmiany. Tak więc zarówno w organizacjach rozpoczynających przygodę z kulturą lean, jaki i potrzebne  w firmach, gdzie strategia lean jest już rozwijana od lat. Bo ciągłe doskonalenie to nie projekt, ale proces,  którego usprawnianie na ma końca…

W dużym uproszczeniu Lider Lean zarządza swoim zespołem pracowników w ramach realizacji zadań, związanych z kultura lean. Koordynator Lean jest współtwórcą całej transformacji lean – wspomaga managerów w realizacji ich celów, współtworzy plan doskonalenia oraz koordynuje wdrożenie i monitoruje jego wyniki.

Specjalista Lean to „wdrożeniowiec” mający kompetencje usprawniania procesów oraz prowadzenia warsztatów wdrożeniowych z zastosowania metod i narzędzi lean. Jego rolą jest m. in. pomoc i wspieranie Liderów Lean w likwidowaniu marnotrawstw i prowadzeniu warsztatów doskonalących.