CKL_Aplikacje

Jesteś tutaj:

Aplikacje używane podczas kursu

Zanim zaczniesz
Microsoft Teams

Miro jest internetową platformą do wspólnej pracy zespołowej, która umożliwia efektywną współpracę rozproszonych zespołów, od burzy mózgów z cyfrowymi post-itami po planowanie i zarządzanie zwinnymi przepływami pracy (agile workflows). W Miro korzystamy z pełnego zestawu funkcji współpracy, w tym wideo, czatu, prezentacji i udostępniania, aby ułatwić współpracę między zespołami projektowymi, rozwojowymi i inżynieryjnymi. Dzieje się to poprzez wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym. 

Przykładowe zastosowanie Miro w pracy Koordynatora Lean:

Mentimeter.com

Miro jest internetową platformą do wspólnej pracy zespołowej, która umożliwia efektywną współpracę rozproszonych zespołów, od burzy mózgów z cyfrowymi post-itami po planowanie i zarządzanie zwinnymi przepływami pracy (agile workflows). W Miro korzystamy z pełnego zestawu funkcji współpracy, w tym wideo, czatu, prezentacji i udostępniania, aby ułatwić współpracę między zespołami projektowymi, rozwojowymi i inżynieryjnymi. Dzieje się to poprzez wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym. 

Przykładowe zastosowanie Miro w pracy Koordynatora Lean:

Miro.com

Miro jest internetową platformą do wspólnej pracy zespołowej, która umożliwia efektywną współpracę rozproszonych zespołów, od burzy mózgów z cyfrowymi post-itami po planowanie i zarządzanie zwinnymi przepływami pracy (agile workflows). W Miro korzystamy z pełnego zestawu funkcji współpracy, w tym wideo, czatu, prezentacji i udostępniania, aby ułatwić współpracę między zespołami projektowymi, rozwojowymi i inżynieryjnymi. Dzieje się to poprzez wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym. 

Przykładowe zastosowanie Miro w pracy Koordynatora Lean:

Zawartość kursu